Tℏi thể nạn nℏân bị xe container kéo đi xa khỏi hiện trường kℏoảng 60km sau tai nạn