NGHIÊN CỨU SUỐT 17 NĂM: ĐỪNG ĂN QUÁ 3 QUẢ TRỨNG/TUẦN NẾU KHÔNG MUỐN ‘RA ĐI’ SỚM