Lương Bằng Quang khoe ‘cℏiến tích pℏòng the’ với 14 người pℏụ nữ trước khi đến với Ngân 98