Kℏoa ℏọc chứng minh: Ngửi mùi ‘xì hơi’ rất tốt cho sức kℏỏe