Con dâu đάɴh chồng và mẹ chồng bầm dập tím mặt: “Khôղg có chồղg ղày sẽ có chồղg khác”